Thông tin người giới thiệu


Thông tin người được giới thiệu
 

Người Giới Thiệu cam kết tự chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin của Người được Giới Thiệu cho Công ty và đồng thời cam kết giữ cho Công ty không bị liên đới trong bất kỳ khiếu nại nào từ những người liên quan đến việc cung cấp thông tin này.

  (*) Thông tin bắt buộc